Slack

Slack Product Logo.png
Slack je platforma za razmjenu poruka, zasnovana na kanalima. Sa Slackom ljudi mogu učinkovitije...