Microsoft Discounted

 • Količina:
  • Organizacija može naručiti beskonačan broj Microsoft discounted proizvoda.
  • Zahtjev za  Microsoft discounted proizvodima mora u sebi sadržati najmanje pet licenci. Tih pet licenci može biti za isti proizvod ili kombinacija nekoliko različitih proizvoda. Ovaj zahtjev ne važi za sljedeće proizvode:
   • BizTalk Server Standard (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (Discounted)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • System Center Datacenter (Discounted)
   • System Center Standard (Discounted)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Professional with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (Discounted)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)
   • Windows Server Datacenter (Discounted)
   • Windows Server External Connector License (Discounted)
 • Budžet: Ogranizacije sa budžetom bilo kojeg obima su podobne za proizvode iz ovog programa.
 • Vrste podobnih organizacija: Microsoft Discounted Program služi neprofitnim organizacijama koje pomažu lokalnoj zajednici. To uključuje organizacije čiji obim djelatnosti obuhvata:
  • Borbu protiv siromaštva
  • Napredak u obrazovanju
  • Poboljšanje društvenog blagostanja
  • Očuvanje kulture
  • Očuvanje i obnavljanje životne sredine
  • Promocija ljudskih prava
  • Uspostavljanje civilnog društva
  • Krovne organizacije, uključujući kontrolirane podružnice ili podružnice, koje održavaju zajedničke ili centralizirane IT sustave, ispunjavaju uvjete. Međutim, organizacije članice krovnih organizacija koje održavaju zajedničke ili centralizirane IT sustave ne ispunjavaju uvjete.
 • Vrste organizacija koje nisu podobne: Nisu sve neprofitne organizacije podobne za učešće u Microsoft Discounted programu. Nepodobne organizacije podrazumijevaju:
  • Vladine organizacije ili agencije.
  • Edukativne institucije uključujući K-12 škole, fakultete, univerzitete i stručne škole.
  • Organizacije zdravstvene zaštite, što uključuje bolnice, mreže za zdravstvenu zaštitu, zdravstvene planove, ambulante, kućna zdravstvena zaštita i pomoćne organizacije zdravstvene zaštite, organizacije i laboratorije za istraživanje zdravlja ljudi. Izuzeci su nezavisne neprofitne organizacije: društvene, bihejvioralne i zdravstvene klinike za žene; domovi za stare i nemoćne; službe za hitne slučajeve; i banke za donaciju krvi, tkiva i organa.
  • Profesionalna, komercijalna i trgovinska udruženja.
  • Profesinalne i polu-profesinalne sportske organizacije.
  • Političke, radne i bratske organizacije.
  • Refurbisheri koji planiraju instalirati programe na obnovljene kompjutere koje će distribuirati neprofitnim organizacijama ili školama. Molimo vas posjetite Registered Refurbisher Program.
  • Javne biblioteke
  • Privatne biblioteke, školske biblioteke, specializovane biblioteke, vojne biblioteke i biblioteke u sklopu vladinih agencija.
 • Uslovi korišćenja: Organizacije koje podnesu zahtjev za Microsoft proizvode moraju pristati na sve važeće uslove korišćenja.
 • Izmjene i dopune: Microsoft zadržava pravo da izmijeni ili dopuni smjernice podobnosti u bilo kojem trenutku bez napomene.
 • Anti-diskriminacijska politika: Microsoft vrjednuje i poštuje individualne i kulturološke razlike, i posvećen je pružanju inkluzivne okoline u koju je svako dobrodošao bez diskriminacije. Tako da organizacije nisu podobne da učestvuju u ovom programu ukoliko diskriminišu prilikom zapošljavanja, kompenzacije, promocije, otpuštanja, penzionisanja, te diskriminacije prema godinama, invaliditetu, polnom identitetu, bračnom statusu, trudnoći, seksualnoj opredjeljenosti, političkoj opredjeljenosti, sindikatskom članstvu ili vojnom statusu. Microsoft zadržava pravo da koristi sve informacije, uključujući vanjske dokaze, kako bi se procijenilo da li primalac povrjeđuje ovu politiku. Odredbe o povređivanju politike su kreirane od strane Microsofta i nisu subjekt eksterne procjene.
 • FAQ: Za više informacija o Microsoftovim resursima za neprofitne organizacije i Discount programe, pogledajte Nonprofit FAQ.
 • Distribucija proizvoda:
  • Proizvodi iz ovog programa će biti distribuirani samo kvalifikovanim organizacijama, a ne individuama.
  • Proizvodi su namijenjeni da se koriste isključivo od strane plaćenih zaposlenika neprofitnih organizacija i neplaćenih zaposlenika koji rade puno rado vrijeme (FTE) ili imaju svakodnevne materijalne upravljačke, operativne i povjereničke odgovornosti, kao i osobe koje ne planiraju koristiti licencu za sticanje privatnih prihoda.
  • Recipijenti, odnosno organizacije, nemaju pravu prebacivati ili preprodavati Microsoftove proizvode drugim organizacijama, uključujući i partnerske neprofitne organizacije ili pravno nezavisne srodne organizacije.
  • Microsoft proizvodi ne smiju biti instalirani na uređajima koji će biti poklonjeni ili prodati drugim organizacijama ili individuama, čak i ako je u pitanju dobrotvorni program.
 • Refundiranje i Povrat 
  • Ukoliko želite da vratite ili zamijenite Microsoft donirani ili sniženi (Discounted) proizvod koji ste dobili, potrebno je da vratite sve zahtjeve za Microsoft proizvode i napravite nove zahtjeve za narudžbom Microsoft proizvoda.
  • Kako su svi Microsoft proizvodi download-only (samo preuzimanje), povrati će biti prihvaćeni samo ukoliko nijedan program nije instaliran, te ukoliko ste dobili proizvod u prethodnih 60 dana.
  • Ukoliko želite vratiti ili zamijeniti svoje Microsoft proizvode molimo vas da kontaktirate našu Službu za korisnike.
  • Donacijski limiti na vašem profilu će biti resetovani normalnom procedurom u roku od osam radnih dana nakon što je povrat obavljen.