Microsoft Discounted SA Program

Nabavite širok izbor Microsoft softvera za svoju neprofitnu organizaciju TechSoup Balkans.

Koje su verzije Microsoft softvera dostupne?

Nazivi dostupnih Microsoft proizvoda ne uključuju brojeve verzija. Kada primite proizvod, možete odabrati da preuzmete trenutnu verziju softvera ili prethodnu verziju. Koja je aktuelna verzija možete saznati na Trenutne verzije Microsoftovih proizvoda stranici. Osim toga, možete preuzeti softver na bilo kojem jeziku koji je dostupan.

Podobnost i ograničenja

Konsultujte se na stranici podobnosti i ograničenja da pregledate da li vaša organizacija ispunjava uslove za učešće u ovom programu.

Organizacije koje ispunjavaju uslove mogu zatražiti onoliko sniženih proizvoda koliko im je potrebno.