Box

Box.org Donation Program Guidelines

Restrictions: 
  • Količina: Organizacija može zatražiti jedan proizvod samo jednom u životu.
  • Budžet: Organizacije bilo kojeg budžeta su podobne za učešće u program.
  • Samo za neprofitne organizacije i biblioteke: Proizvodi u sklopu ovoga programa su dostupni isključivo kvalifikovanim neprofitnim organizacijama i javnim bibliotekama.
  • Vrste organizacija: Tipovi organizacija koje ćemo navesti u nastavku nisu podobni za učešće u programu.
    • Bolnice, organizacije čiji obim djelatnosti uključuje zdravstve

Box.org Donation Program

Box LogoBox.org program donacija na TechSoup nudi usluge Box upravljana sadržajem, kao i kolaboracijske usluge neprofitnim udrugama i organizacijama širom svijeta koje zadovoljavaju kriterije.

Možete koristiti Box da upravljate i kolaborirate sadžaj sa članovima Vašeg tima ili volonterima, kao i da distribuišete sadržaj Vašim korisnicima.

Box.org je inovacija Box Inc.

Box Starter Edition, 10 User Licenses

NEW LOGO for Box_ 25PERCENT.png
SKU: G-49323
Administracijska naknada: €79.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatform
Udruženi sadržaj