DocuSign Discounted

DocuSign Business Pro Edition, 1-Year Initial Subscription – Access to Discounted Rates WW

Cloud based e-signature and transaction management software with advanced features (discounted rate of $99 paid annually to DocuSign)

DocuSign Business Pro Edition, 1-Year Initial Subscription – Access to Discounted Rates WW (Boost)

Cloud based e-signature and transaction management software with advanced features (discounted rate of $99 paid annually to DocuSign)

The DocuSign Discount Program

Restrictions: 

DocuSign LogoDocuSign donatorski program TechSoup pruža softver za e-potpise i upravljanje transakcijama odgovarajućim neprofitnim i dobrotvornim organizacijama kao i javnim bibliotekama širom Sjedinjenih Američkih Država.

DocuSign možete koristiti da potpišete, pošaljete i uredite dokumente. DocuSign zamjenjuje printanje, faksiranje, skeniranje i slanje ddokumenata sa zakašnjenjem tako što omogućuje digitalno odobravanje i donošenje odluka.

Eligibility Criteria for DocuSign Discount

  • Količina: Organizacije mogu potraživati pet proizvoda Standardnog izdanja (Standard Edititon) i pet proizvoda Poslovnog Pro izdanja (Business Pro Edition) u toku fiskalne godine (od 1. jula do 30.
Udruženi sadržaj