Preuzmite Asana softver za menadžment rada za Vašu neprofitnu organizaciju, dobrotvornu ustanovu ili biblioteku putem Asana programa sniženja na TechSoup.

Asana-u možete koristiti da pomognete timovima Vaše organizacije da koordinišu i upravljaju svojim radom. Timovi mogu skupa raditi s bilo koje lokacije koristeći Asana web stranicu i mobilnu aplikaciju.

Primjenjivost i ograničenja

Organizacije trebaju zatražiti samo jedan Asana proizvod preko TechSoup svake godine kako bi dobile sniženje za sve svoje pripadnike.

Pročitajte stranicu primjenjivost i ograničenja kako biste razumjeli mogućnosti Vaše organizacije da učestvuje u ovom program.

O pristupu sniženim tarifama

Kada naziv proizvoda uključuje "Pristup sniženim tarifama," ponuda se sastoji od posebno sniženih tarifa za proizvode ili usluge. Ovo znači da ćete, nakon što podnesete Vaš zahtjev i platite TechSoup administrativne troškove, također direktno platiti donatorskom partner za proizvod ili uslugu. Specifične snižene tarife možete pronaći u opisu svakog proizvoda. Ove tarife su dostupne samo određeim neprofitnim organizacijama i bibliotekama putem TechSoup.