Nabavite softver za dizajn za svoju neprofitnu ili dobrotvornu organizaciju.

Kroz svoj Technology Impact Program, Autodesk donira softver neprofitnim organizacijama i startup-ima s društvenim uticajem koji koriste dizajn za ekološko ili društveno dobro.

Organizacije koje ispunjavaju uslove dobijaju Autodesk softverska rješenja koja omogućavaju 3D dizajn, inženjering, vizualizaciju i simulaciju za postizanje većeg učinka.

Podobnost i ograničenja

Ako ispunjava uslove, Vaša organizacija može dobiti do 10 Autodesk pretplata u toku fiskalne godine (od 1. jula do 30. juna).

Konsultujte se sa stranici podobnosti i ograničenja da pregledate da li Vaša organizacija ispunjava uslove za učešće u ovom programu.

Ako Vaša organizacija ne ispunjava kriterije podobnosti programa, kontaktirajte technologyimpact@autodesk.com.

Podrška

Sve pretplate uključuju online pristup resursima tehničke podrške Autodesk, uključujući

  • Online podršku
  • Ekskluzivni webcast i resursi
  • Ubrzana podrška forumu zajednice

Autodesk također obezbjeđuje slijedeće resurse za korisnike da nauče da koriste svoj softver.

Možete se obratiti i na Autodesk ovlašteni centar za obuku (ATC®) u vašoj blizini, gde su kursevi i sertifikati dostupni uz naplatu.

TechSoup također nudi FAQ sa informacijama o preuzimanju, instalaciji, licenciranju i još mnogo toga.