Program kredita Amazon Web Services (AWS) za neprofitne organizacije neprofitnim organizacijama i knjižnicama diljem SAD-a osigurava AWS promotivne kredite ("krediti") za servise u oblaku.

Te kredite za servise možete prenijeti za naknade za upotrebu AWS servisa u oblaku na zahtjev i određene AWS naknade za podršku. AWS je sigurna platforma za servise u oblaku koja donosi računalnu snagu, spremište baze podataka, isporuku sadržaja i druge funkcije bez zahtjeva prema organizacijama u smislu investiranja u fizičku infrastrukturu. Kredite nećete moći upotrebljavati za naknade ili troškove nastale u vezi s rezerviranim instancama Amazon EC2, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, prijenosom ili registracijom naziva domene Amazon Route53 ili bilo kojom rezervacijskom naknadom za bilo koji od servisa.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Česta pitanja u vezi s programom Amazon Web Services kredita za neprofitne organizacije i provjerite kako druge neprofitne organizacije koriste proizvode i rješenja AWS oblaka.

Zadovoljavanje uvjeta i ograničenja

U slučaju da zadovoljava uvjete, vaša organizacija može zatražiti jednu dotaciju u iznosu od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).

Na stranici zadovoljavanja uvjeta i ograničenja provjerite zadovoljava li vaša organizacija uvjete za sudjelovanje u ovom programu.

Registracija za besplatno probno razdoblje za AWS

Osim programa AWS kredita za neprofitne organizacije, AWS nudi besplatno probno razdoblje za AWS svim novim korisnicima kroz 12 mjeseci od datuma registracije organizacije. Besplatno probno razdoblje za AWS odvojena je ponuda od programa AWS kredita. Omogućava novim korisnicima besplatnu upotrebu određenih AWS servisa unutar određenih ograničenja.

AWS preporučuje da se potencijalni primatelji dotacije registriraju za besplatno probno razdoblje za AWS prije nego što zatraže ponudu.

Organizacije će u većini situacija upotrebljavati program AWS kredita za neprofitne organizacije i besplatno probno razdoblje za AWS. Ta kombinacija organizacijama može pomoći iskoristiti infrastrukturu AWS oblaka na temelju plaćanja prema upotrebi, za hostiranje web-mjesta i softvera za prikupljanje sredstava, pohranu i analizu podataka te razvijanje novih sustava.