DocuSign donatorski program TechSoup pruža softver za e-potpise i upravljanje transakcijama odgovarajućim neprofitnim i dobrotvornim organizacijama kao i javnim bibliotekama.

DocuSign možete koristiti da potpišete, pošaljete i uredite dokumente. DocuSign zamjenjuje printanje, faksiranje, skeniranje i slanje ddokumenata sa zakašnjenjem tako što omogućuje digitalno odobravanje i donošenje odluka.

Ispunjavanje uvjeta i ograničenja

Ukoliko ispunjava uvjete Vaša organizacija može, u toku fiskalne godine (od 1. jula do 30. juna), dobiti pet proizvoda Standardnog izdanja (Standard Edititon) i pet proizvoda Poslovnog Pro izdanja (Business Pro Edition).

Posjetite stranicu o ispunjavanju uvjeta i ograničenjima kako biste provjerili da li Vaša organizacija ispunjava uvjete za učešće u ovom programu.

O pristupu sniženim cijanama

Kada naziv proizvoda uključuje "Pristup sniženim cijenama," ponuda uključuje posebno snižene cijene za proizvode ili usluge. Ovo znači da nakon što podnesete Vaš zahtjev i platite TechSoup administrativne troškove također ćete direktno platiti donatorskom partneru za proizvod ili uslugu. Specifične snižene cijene možete pronaći u opisu svakog proizvoda. Ove cijene se dostupne samo neprofitnim organizacijama i javnim bibliotekama koje ispunjavaju uvjete u TechSoup.

Link za sniženje za organizacije sa budžetima većim od milion dolara

Ukoliko godišnji budžet Vaše organizacije prelazi milion dolara ne ispunjavate uvjete za donacije od strane DocuSign-a. Međutim, i dalje imate pravo na sniženje od 30 posto na godišnje DocuSign planove. Go to the DocuSign website to sign up.