Nabavite širok izbor Microsoft softvera za svoju neprofitnu organizaciju TechSoup Balkans.

Koje su verzije Microsoft softvera dostupne?

Nazivi dostupnih Microsoft proizvoda ne uključuju brojeve verzija. Za proizvode koji uključuju Software Assurance, možete odabrati preuzimanje trenutne verzije softvera ili prethodne verzije. Za proizvode bez Software Assurance, možete preuzeti samo trenutnu verziju. Koja je verzija aktuelna možete saznati na Trenutne verzije Microsoftovih proizvoda stranici. Osim toga, možete preuzeti softver na bilo kojem jeziku koji je dostupan.

Podobnost i ograničenja

Konsultujte se na stranici podobnosti i ograničenja da pregledate da li vaša organizacija ispunjava uslove za učešće u ovom programu.

Organizacije koje ispunjavaju uslove mogu zatražiti onoliko sniženih proizvoda koliko im je potrebno.