Šta je validacijski token?

• Validacijski token je jedinstveni kod koji osoba koristi u ime nevladine organizacije koja je potvrđena od strane TechSoup.Token se koristi za pristup proizvodima i uslugama namijenjenim nevladinim organizacijama.

• Kada je validacijski token uspješno iskorišten, NVO se smatra važećom od davaoca usluge ili proizvoda za vremenski period za taj program.

Kako izgleda validacijski token?

Validacijski token izgleda nešto kao 123a4567@MyNGOname

Kako mogu dobiti validacijski token?

• Validacijske tokene može kreirati samo TechSoup vlasnik računa i izdati samo nekom ko je ovlašten da zastupa nevladinu organizaciju.

• Zato što validacijski token ističe nakon 60 dana, najbolje je kreirati ga kad je potrebno.

• Ako ste TechSoup vlasnik računa u vašoj organizaciji:

1. Prijavite se na Vaš TechSoup račun.

2. Na stranici Moj račun, idite na karticu Validacijski token.

3. Kliknite na Dodaj novi token.

4. Unesite ime, prezime i e-mail adresu osobe koja će koristiti ovaj validacijski token.

5. Važno! Ovo mora biti osoba koja je ovlaštena da zastupa Vašu NVO. Na primjer, to može biti član osoblja, volonter, član upravnog odbora, ili konsultant koji djeluje uz puno znanje Vaše NVO. Ne kreirajte validacijski token za nekoga ko nije ovlašten da djeluje u ime NVO.

6. Kliknite Dodaj novi token. Vaš novi validacijski token će se pojaviti.

7. Ukoliko ste kreirali validacijski token za vlastitu upotrebu:

8. Kopirajte validacijski token

9. Zalijepite validacijski token gdje je prvobitno traženo

10. Ako ste kreirali validacijski token za ovlaštenog predstavnika Vaše NVO:

11. Kopirajte vaildacijski token

12. Zalijepite ga u email ovlaštenom korisniku.

13. Onda će ovlašteni korisnik proslijediti validacijski token gdje prvobitno postoji zahtjev za unosom. Ukoliko niste TechSoup vlasnik računa u Vašoj organizaciji:

Morat ćete kontaktirati TechSoup vlasnika računa i pitati da kreira validacijski token za Vas.

a. Validacijski token će biti kreiran samo za vas ako ste ovlašteni da djelujete u ime nevladine organizacije.

Ako vaša NVO još nije potvrđena od strane TechSoup:

a. Prvo ćete morati proći kroz proces registracije <insert hyperlink to PNGO ‘How To Register’>

b. Kada Vaša organizacija bude validirana i bude potvrđeno da ispunjava tražene kriterije, bit ćete u mogućnosti da kreirate validacijski token prateći gore navedene korake

Šta da radim kad dobijem validacijski token?

1. Za pristup uslugama ili proizvodima dizajniranim za nevladine organizacije, kompanije ili trgovce koji rade sa TechSoup bit ćete pitani da unesete validacijski token da dokažete da ste NVO.

2. Kopirajte token iz Vašeg TechSoup računa i zalijepite ga tamo gdje se traži unos tokena.

Koliko često ću morati koristiti validacije token?

• Za pristup većini usluga ili proizvoda morat ćete samo jednom koristiti validacijski token. Međutim, neke usluge će možda od Vas tražiti unos tokena na više od jednog mjesta u tom procesu.

• Možete koristiti taj token za ponude iz drugih provajdera, kao i dok token ne istekne.

Kada moj validaciju token ističe?

• Svaka validacijski token važi 60 dana.

• Zato što validacijski token ističe nakon 60 dana, najbolje je da ga kreirate samo kad je potrebno.

• Istek Vašeg tokena ne utiče na vaše postojeće usluge. Na primjer, ako koristite token za pristup i nakon toga token ističe, vaš osnovana validacija neće biti ugrožena.

Šta da radim ako validacijski token istekne prije nego što se iskoristi?

• TechSoup vlasnik računa može ažurirati validacijski token koji je istekao.

• Ažuriranje isteklog validacijskog tokena zamjenjuje postojeći kod sa novim kodom i postavlja novi 60-dnevni rok trajanja.

• Ako ste se TechSoup vlasnik računa:

1. Prijavite se na Vaš TechSoup račun.

2. Na stranici Moj račun, idite na karticu Validacijski token.

3. Pronađite istekli token na listi (ime i e-mail adresu osobe za koju je prvobitno kreiran token).

4. Kliknite Ažurirati token. Validacijski token se automatski ažurira.

5. Ako ažurirate validacijski token za vlastitu upotrebu:

a. Kopirajte validacijski token.

b. Zalijepite validacijski token gdje je prvobitno traženo.

6. Ako ste ažurirali validacijski token za ovlaštenog predstavnika Vaše NVO:

 a. Kopirajte validacijski token.

b. Zalijepite ga u email ovlaštenog zastupnika.

c. Ovlašteni zastupnik zatim unosi validacijski token gdje je prvobitno traženo, ako niste TechSoup vlasnik računa, obratite se TechSoup vlasniku računa i zamolite ga da ažurira validacijski token za Vas.

Koliko validacijskih tokena mogu imati?

Možete imati neograničen broj validacijskih tokena, pod uslovom da ste ovlašteni da djelujete u ime nevladine organizacije.

Zašto bih ja želio novi validacijski token?

• TechSoup vlasnik računa može ažurirati istekli validacijski token ili kreirati novi, po vlastitom nahođenju.

• Na primjer, vlasnik računa može odlučiti da se kreira novi validacijski token, umjesto da ažurira postojeći, ako će se novi token koristiti da se prijavite za različite proizvode ili uslugu.

Može li više ljudi u mojoj NVO imati validacijski token?

• Da. Validacijski tokeni se mogu kreirati za svakoga ko je ovlašten da djeluje u ime nevladine organizacije, kada je potrebno za pristup proizvodu ili usluzi koja zahtijeva token.

• Zato što validacijski token ističe nakon 60 dana, najbolje je da ga kreirate samo kad je potrebno.