Amazon Web Services Credits for Nonprofits

Donor Partner: 
Language: 
Media: 
Platform: 
Product ID: 
G-54549
Administratorska taksa (Iznos bez PDV-a): 
93,00‎€

Opis

Program kredita Amazon Web Services (AWS) za servise u oblaku nudimo neprofitnim organizacijama i knjižnicama diljem svijeta. Platforma u oblaku AWS nudi pristup naprednom računalstvu, pohrani, spremištima podataka, razvojnim alatima, analitici, isporuci sadržaja i drugim servisima koji neprofitnim organizacijama omogućavaju razvoj bez ulaganja u fizičku infrastrukturu.

Ovom dotacijom dajemo 1000 USD u vidu AWS kredita koji vrijede 12 mjeseci, a mogu se iskoristiti za naknade za upotrebu AWS servisa u oblaku na zahtjev, ne i za druge odabrane Amazon web-servise. Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini. Više informacija potražite u kartici Pojedinosti dotacije.

Pogodnosti za organizacije

Ako već upotrebljavate AWS servise u oblaku ili želite početi s njihovom upotrebom, AWS kredite možete iskoristiti za

 • uštedu na troškovima za IT zbog neulaganja u fizičku infrastrukturu i upotrebe samo onih resursa koji vam trebaju, kada vam zatrebaju
 • povećano davanje kroz napredne AWS servise za povoljno prikupljanje, obradu, analizu i vizualizaciju podataka, za donošenje informiranih odluka po pitanju ciljanja i prikupljanja sredstava
 • analizu big data sustava, pohranu petabajta podataka i dijeljenje rezultata sa suradnicima
 • opremanje volontera, privremenih radnika i drugih članova osoblja virtualnim računalima u hodu, bez dugoročnih licencnih ugovora
 • širenje globalnog dosega i implementaciju svojih rješenja ondje gdje su potrebna
 • upravljanje svim AWS servisima u oblaku, platformama, aplikacijama i sustavima svoje organizacije s jedne konzole

Osnovne mogućnosti

Amazon Web Services obuhvaća sljedeće proizvode, od kojih svaki pruža više servisa za koje možete iskoristiti kredite.

 • Compute
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pruža prilagodljivu alternativu virtualnim poslužiteljima u oblaku u odnosu na koje pruža dodatnu računalnu snagu, uključujući baze podataka, poslovne aplikacije i migracije.
  • Amazon EC2 Container Service omogućava pokretanje aplikacija na upravljanom klasteru Amazon EC2 instanci, uklanjajući potrebu za instaliranjem, rukovanjem i prilagođavanjem vlastite infrastrukture za upravljanje klasterom.
  • Proučite čitav popis i saznajte više o servisu Amazon Compute.
 • Storage
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) pruža trajno lokalno spremište za Amazon EC2, baze podataka, spremišta podataka, poslovne aplikacije i više.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) čini podatke dostupnima za jednu ili više instanci EC2 za posluživanje sadržaja, poslovne aplikacije, tijekove rada za obradu medijskih sadržaja itd.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) povezuje podatke s bilo koje internetske lokacije za korisnički generirani sadržaj, aktivne arhive, računalstvo bez poslužitelja i više.
  • Proučite čitav popis i saznajte više o servisu Amazon Storage.
 • Database
  • Amazon RDS, Amazon Aurora i Amazon DynamoDB relacijske su baze podataka dizajnirane za brzu implementaciju i upravljanje.
  • Amazon Redshift omogućava pohranu i upravljanje petabajtima podataka.
  • Amazon ElastiCache omogućava implementaciju, rukovanje i prilagodbu cache memorije.
  • Proučite čitav popis servisa i saznajte više o servisu Amazon Database.
 • Napredno računalstvo: Amazon Web Services donose napredne računalne servise koje pružaju mogućnosti daleko veće od onih koje nudi tradicionalni IT, uključujući servise za migraciju, umrežavanje i isporuku sadržaja, alate za razvojne inženjere i više. Proučite čitav popis opcija za Amazon Web Services.

Podrška

AWS besplatno pruža osnovnu podršku koja bi trebala biti dostatna za potrebe većine organizacija.

Ako želite nadogradnju na razvojni ili poslovni plan podrške, naknade za upotrebu možete platiti kreditima. Međutim, AWS krediti ne pokrivaju naknade za aktivaciju podrške. AWS preporučuje da prije odluke pažljivo proučite pojedinosti plana i naknade za upotrebu.

Birajte pažljivo

Administrativna naknada za tu dotaciju ne može se vratiti.

Pojedinosti dotacije

U Čestim pitanjima u vezi s programom Amazon Web Services kredita za neprofitne organizacije potražite informacije koje nisu navedene u tablici u nastavku.

Zahtjevi sustava Proučite Česta pitanja u vezi s Amazonom za svaki proizvod kako biste saznali više o zahtjevima sustava i klijentskoj podršci.
Servisi koji nisu podržani AWS kredite nećete moći upotrebljavati za naknade ili troškove nastale u vezi s rezerviranim instancama servisa Amazon EC2, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, prijenosom ili registracijom naziva domene Amazon Route53 ili bilo kojom rezervacijskom naknadom za bilo koji od servisa.
Potreban AWS račun Organizacija primatelja mora imati valjani ID računa za AWS s nazivom organizacije identificiranim u polju Naziv računa za prijenos kredita.
Ako organizacija nema ID AWS računa, mora se registrirati za AWS račun prije zahtjeva za dotaciju.
Za otvaranje AWS računa morate imati kreditnu karticu.
Dostupnost servisa Proučite Tablicu AWS područja za prikaz dostupnosti servisa na zahtjev prema regijama.
Uvjeta za kredite
 • Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).
 • Krediti su valjani 12 mjeseci nakon prijenosa na AWS račun.
 • Ako imate konsolidirane račune, šifra će povući sve razine primatelja plaćanja na razini svih povezanih računa, bez obzira na račun za koji ste prenijeli šifru.
 • Dodatne informacije potražite u Odredbama i uvjetima programa AWS kredita za neprofitne organizacije.
Dodatni troškovi servisa U sljedećim situacijama organizaciji ćemo zaračunati dodatne servisne naknade.

Za plaćanje dodatnih servisnih naknada za AWS potrebna je kreditna kartica.
AWS organizacijama preporučuje upotrebu servisa Amazon CloudWatch i postavljanje upozorenja za zaračunavanje kako bi se izbjegli neočekivani troškovi.

Besplatno probno razdoblje za AWS Osim programa AWS kredita za neprofitne organizacije, AWS nudi besplatno probno razdoblje za AWS svim novim korisnicima kroz 12 mjeseci od datuma registracije organizacije. Besplatno probno razdoblje za AWS odvojena je ponuda od programa AWS kredita. Omogućava novim korisnicima besplatnu upotrebu određenih AWS servisa unutar određenih ograničenja.
AWS preporučuje da se potencijalni primatelji dotacije registriraju za besplatno probno razdoblje za AWS prije nego što zatraže ponudu.
Napominjemo kako se primanjem AWS kredita neće ponovno postaviti 12-mjesečno besplatno probno razdoblje za AWS.
Nastavak upotrebe servisa nakon jedne godine AWS krediti dodijeljeni ovom dotacijom valjani su 12 mjeseci nakon prijenosa na AWS račun. Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).
Nakon što iskoristite sve kredite ili ako isteknu nakon 12 mjeseci, iznos ćemo naplatiti s kreditne kartice povezane s AWS računom organizacije, uz standardne naknade za sve korištene servise.
Pregled AWS servisa u oblaku Za sljedeće AWS servise u oblaku dostupna su besplatna probna razdoblja.

Primatelji dotacije mogu prenijeti kredite dobivene putem ovog programa u bilo koji postojeći AWS račun, uključujući račune stvorene za besplatno probno razdoblje.

Postojeći korisnici koji ispunjavaju uvjete Ta je dotacija dostupna trenutačnim ili bivšim korisnicima AWS-a. Krediti primljeni u sklopu programa mogu se primijeniti na postojeće AWS račune.
Potrebna prateća anketa Primatelji dotacije nakon primanja kredita moraju ispuniti prateću anketu AWS-a.

Zahtjevi sistema

 • Pregledajte Amazon FAQ za svaki proizvod kako biste saznali više o sistemskim zahtjevima i korisničkoj podršci.

Ograničenja

To review the Amazon Web Services Credits Program Rules, Eligibility and Restrictions please click here.

Dobijanje ovog proizvoda

Kada TechSoup odobri vaš zahtev za donaciju, poslaćemo poruku na adresu e-pošte vaše organizacije sa uputstvima za preuzimanje kredita.

Opis

Program kredita Amazon Web Services (AWS) za servise u oblaku nudimo neprofitnim organizacijama i knjižnicama diljem svijeta. Platforma u oblaku AWS nudi pristup naprednom računalstvu, pohrani, spremištima podataka, razvojnim alatima, analitici, isporuci sadržaja i drugim servisima koji neprofitnim organizacijama omogućavaju razvoj bez ulaganja u fizičku infrastrukturu.

Ovom dotacijom dajemo 1000 USD u vidu AWS kredita koji vrijede 12 mjeseci, a mogu se iskoristiti za naknade za upotrebu AWS servisa u oblaku na zahtjev, ne i za druge odabrane Amazon web-servise. Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini. Više informacija potražite u kartici Pojedinosti dotacije.

Pogodnosti za organizacije

Ako već upotrebljavate AWS servise u oblaku ili želite početi s njihovom upotrebom, AWS kredite možete iskoristiti za

 • uštedu na troškovima za IT zbog neulaganja u fizičku infrastrukturu i upotrebe samo onih resursa koji vam trebaju, kada vam zatrebaju
 • povećano davanje kroz napredne AWS servise za povoljno prikupljanje, obradu, analizu i vizualizaciju podataka, za donošenje informiranih odluka po pitanju ciljanja i prikupljanja sredstava
 • analizu big data sustava, pohranu petabajta podataka i dijeljenje rezultata sa suradnicima
 • opremanje volontera, privremenih radnika i drugih članova osoblja virtualnim računalima u hodu, bez dugoročnih licencnih ugovora
 • širenje globalnog dosega i implementaciju svojih rješenja ondje gdje su potrebna
 • upravljanje svim AWS servisima u oblaku, platformama, aplikacijama i sustavima svoje organizacije s jedne konzole

Osnovne mogućnosti

Amazon Web Services obuhvaća sljedeće proizvode, od kojih svaki pruža više servisa za koje možete iskoristiti kredite.

 • Compute
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pruža prilagodljivu alternativu virtualnim poslužiteljima u oblaku u odnosu na koje pruža dodatnu računalnu snagu, uključujući baze podataka, poslovne aplikacije i migracije.
  • Amazon EC2 Container Service omogućava pokretanje aplikacija na upravljanom klasteru Amazon EC2 instanci, uklanjajući potrebu za instaliranjem, rukovanjem i prilagođavanjem vlastite infrastrukture za upravljanje klasterom.
  • Proučite čitav popis i saznajte više o servisu Amazon Compute.
 • Storage
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) pruža trajno lokalno spremište za Amazon EC2, baze podataka, spremišta podataka, poslovne aplikacije i više.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) čini podatke dostupnima za jednu ili više instanci EC2 za posluživanje sadržaja, poslovne aplikacije, tijekove rada za obradu medijskih sadržaja itd.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) povezuje podatke s bilo koje internetske lokacije za korisnički generirani sadržaj, aktivne arhive, računalstvo bez poslužitelja i više.
  • Proučite čitav popis i saznajte više o servisu Amazon Storage.
 • Database
  • Amazon RDS, Amazon Aurora i Amazon DynamoDB relacijske su baze podataka dizajnirane za brzu implementaciju i upravljanje.
  • Amazon Redshift omogućava pohranu i upravljanje petabajtima podataka.
  • Amazon ElastiCache omogućava implementaciju, rukovanje i prilagodbu cache memorije.
  • Proučite čitav popis servisa i saznajte više o servisu Amazon Database.
 • Napredno računalstvo: Amazon Web Services donose napredne računalne servise koje pružaju mogućnosti daleko veće od onih koje nudi tradicionalni IT, uključujući servise za migraciju, umrežavanje i isporuku sadržaja, alate za razvojne inženjere i više. Proučite čitav popis opcija za Amazon Web Services.

Podrška

AWS besplatno pruža osnovnu podršku koja bi trebala biti dostatna za potrebe većine organizacija.

Ako želite nadogradnju na razvojni ili poslovni plan podrške, naknade za upotrebu možete platiti kreditima. Međutim, AWS krediti ne pokrivaju naknade za aktivaciju podrške. AWS preporučuje da prije odluke pažljivo proučite pojedinosti plana i naknade za upotrebu.

Birajte pažljivo

Administrativna naknada za tu dotaciju ne može se vratiti.

Pojedinosti dotacije

U Čestim pitanjima u vezi s programom Amazon Web Services kredita za neprofitne organizacije potražite informacije koje nisu navedene u tablici u nastavku.

Zahtjevi sustava Proučite Česta pitanja u vezi s Amazonom za svaki proizvod kako biste saznali više o zahtjevima sustava i klijentskoj podršci.
Servisi koji nisu podržani AWS kredite nećete moći upotrebljavati za naknade ili troškove nastale u vezi s rezerviranim instancama servisa Amazon EC2, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, prijenosom ili registracijom naziva domene Amazon Route53 ili bilo kojom rezervacijskom naknadom za bilo koji od servisa.
Potreban AWS račun Organizacija primatelja mora imati valjani ID računa za AWS s nazivom organizacije identificiranim u polju Naziv računa za prijenos kredita.
Ako organizacija nema ID AWS računa, mora se registrirati za AWS račun prije zahtjeva za dotaciju.
Za otvaranje AWS računa morate imati kreditnu karticu.
Dostupnost servisa Proučite Tablicu AWS područja za prikaz dostupnosti servisa na zahtjev prema regijama.
Uvjeta za kredite
 • Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).
 • Krediti su valjani 12 mjeseci nakon prijenosa na AWS račun.
 • Ako imate konsolidirane račune, šifra će povući sve razine primatelja plaćanja na razini svih povezanih računa, bez obzira na račun za koji ste prenijeli šifru.
 • Dodatne informacije potražite u Odredbama i uvjetima programa AWS kredita za neprofitne organizacije.
Dodatni troškovi servisa U sljedećim situacijama organizaciji ćemo zaračunati dodatne servisne naknade.

Za plaćanje dodatnih servisnih naknada za AWS potrebna je kreditna kartica.
AWS organizacijama preporučuje upotrebu servisa Amazon CloudWatch i postavljanje upozorenja za zaračunavanje kako bi se izbjegli neočekivani troškovi.

Besplatno probno razdoblje za AWS Osim programa AWS kredita za neprofitne organizacije, AWS nudi besplatno probno razdoblje za AWS svim novim korisnicima kroz 12 mjeseci od datuma registracije organizacije. Besplatno probno razdoblje za AWS odvojena je ponuda od programa AWS kredita. Omogućava novim korisnicima besplatnu upotrebu određenih AWS servisa unutar određenih ograničenja.
AWS preporučuje da se potencijalni primatelji dotacije registriraju za besplatno probno razdoblje za AWS prije nego što zatraže ponudu.
Napominjemo kako se primanjem AWS kredita neće ponovno postaviti 12-mjesečno besplatno probno razdoblje za AWS.
Nastavak upotrebe servisa nakon jedne godine AWS krediti dodijeljeni ovom dotacijom valjani su 12 mjeseci nakon prijenosa na AWS račun. Organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).
Nakon što iskoristite sve kredite ili ako isteknu nakon 12 mjeseci, iznos ćemo naplatiti s kreditne kartice povezane s AWS računom organizacije, uz standardne naknade za sve korištene servise.
Pregled AWS servisa u oblaku Za sljedeće AWS servise u oblaku dostupna su besplatna probna razdoblja.

Primatelji dotacije mogu prenijeti kredite dobivene putem ovog programa u bilo koji postojeći AWS račun, uključujući račune stvorene za besplatno probno razdoblje.

Postojeći korisnici koji ispunjavaju uvjete Ta je dotacija dostupna trenutačnim ili bivšim korisnicima AWS-a. Krediti primljeni u sklopu programa mogu se primijeniti na postojeće AWS račune.
Potrebna prateća anketa Primatelji dotacije nakon primanja kredita moraju ispuniti prateću anketu AWS-a.

Zahtjevi sistema

 • Pregledajte Amazon FAQ za svaki proizvod kako biste saznali više o sistemskim zahtjevima i korisničkoj podršci.

Ograničenja

To review the Amazon Web Services Credits Program Rules, Eligibility and Restrictions please click here.

Dobijanje ovog proizvoda

Kada TechSoup odobri vaš zahtev za donaciju, poslaćemo poruku na adresu e-pošte vaše organizacije sa uputstvima za preuzimanje kredita.