• Quantity: Organizacije mogu tražiti samo jedan diskontirani proizvod u jednoj fiskalnoj godini [od 1. jula do 30. juna].
 • Budget: Organizacije s godišnjim operativnim proračunima od 10 miliona američkih dolara ili manje imaju pravo na proizvode iz ovog programa.
 • Nonprofits and libraries only: Proizvodi iz ovog programa dostupni su samo kvalificiranim neprofitnim organizacijama.
 • Organization types: Proizvodi iz ovog programa dostupni su svim tipovima organizacija.
 • Postojeći klijenti: Organizacije koje su već platoče Zoom pretplatu nemaju pravo na proizvode iz ovog programa.
 • Terms of service: Organizacije koje traže Zoom proizvode moraju prihvatiti sve primjenjive terms of service[uvjete za pružanje usluge].
 • Anti-discrimination policy: Organizacije koje zagovaraju, podržavaju ili diskriminiraju lica na osnovu dobi, etničke pripadnosti, spola, nacionalnog porijekla, invaliditeta, rase, veličine, vjere, seksualne orijentacije ili socioekonomskog statusa ne mogu sudjelovati u ovom programu. Organizacije moraju biti spremne i voljne dokazati da nikoga ne diskriminiraju po bilo kojem od ovih osnova kako bi mogle dobiti proizvode iz ovog programa.
 • Case study: Organizacije primateljice moraju biti spremne i voljne dostaviti informacije Zoom-u u svrhu izrade studije slučaja ili izjave o ovom programu.
 • Distribucija proizvoda:
  • Proizvodi iz ovog programa će se distribuirati samo kvalificiranim organizacijama, a ne pojedincima.
  • Organizacije primateljice ne smiju prenositi niti preprodavati Zoom proizvode.